Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kanta­kartan) myynti internetin kautta on alkanut.

Osoitteesta arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kar­talla. Palvelu toimii suomalais­ten verkkopankkien tunnuk­silla.

3D-suunnittelun pohja-aineisto (kantakartta)

Kaupungin nykytilamallissa (kantakartta) on esitettynä kaikki suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit, mm. kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesistöt sekä korkeustiedot.

Kantakartta 2D-näkymässä:
Kantakartta

Ylläoleva alue 3D-näkymässä:
3D-malli

Nykytilamalli on peruspaikkatietoaineisto, jossa oleviin geometrisiin kohteisiin kytkeytyy rekisteritietoa. Esimerkiksi rakennuksella on paitsi sokkeli, myös tieto katto­rakenteista ja rakennusmateriaalista, valmistumisajankohdasta, lämmitystavasta ynnä muista ominaisuuksista.

Suunnittelun pohja-aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Uudet rakennukset, kiinteistöjaon muutokset ja ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut kadut tulevat aineistoon nopeasti. Muita kohteita päivitetään täydennyskartoitusten yhteydessä. Vuosittain 3000 hehtaaria kaupunkia kartoitus­ilmakuvataan ja stereokartoitetaan.

Kantakartta-aineisto on saatavissa mittakaavoissa 1:2000 ja 1:4000 koko kaupungin alueelta, sekä 1:500–1:1000 koko asemakaavoitetulta alueelta. Vektorimuotoisena aineisto on saatavissa koko kaupungin alueelta. Tiedostomuodot: XCity-, Kunta- ja CityGML, skp-, dxf-, dgn-, dwg- tai MapInfo-formaatti, sekä WMS- ja WFS-rajapintapalvelut.

Kantakartta toimii ajantasa-asemakaavan pohjakarttana, ja sitä käytetään myös erikois­karttojen valmistukseen.


Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kantakartan) myynti internetin kautta on alkanut. Osoitteesta arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kartalla. Palvelu toimii suomalaisten verkkopankkien tunnuksilla.

Samasta kauppapaikasta löytyvät pohjatutkimus- ja maaperätiedot ja rakennuspiirustukset.

Nettipalvelu on helppokäyttöinen, mutta tarvittaessa saat opastusta ja apua meiltä.

Yhteystietomme

Postiosoite
Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Karttatuotanto
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu
Virastopiha 2 B, 4.krs
Puh. 09 816 25500

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi©espoo.fi

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846