Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät.

Esimerkkikuva värillisestä ajantasa-asemakaavakartasta noin kuuden korttelin alueelta.

Ajantasa-asemakaava on saatavissa rasterimuodossa sekä sopimuksen mukaan osittain vektorimuodossa. Kaavamerkinnät tulee selvittää kyseisen kaavan kaavamääräyksistä.

Kartta on myös katsottavissa sivulla https://kartat.espoo.fi

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)espoo.fi