Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kanta­kartan) myynti internetin kautta on alkanut.

Osoitteesta arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kar­talla. Palvelu toimii suomalais­ten verkkopankkien tunnuk­silla.

Erikoiskartat

Teemme tilauksesta asiakkaan toiveiden mukaisia erikoiskarttoja.

Karttapohjat

Erikoiskarttojen pohjana käytämme joko opaskartta- tai kantakartta-aineistoa. Kantakartta sopii lähinnä pienten alueiden pohjaksi, yksityiskohtaisen ja sijaintitarkan kuvaustapansa vuoksi.

Kartalta voidaan karsia pois käytön kannalta turhia viiva- ja symbolilajeja, niin että jäljelle jää vain tarpeelliset lajit.

Mittakaavan voi määritellä vapaasti, esimerkiksi halutun paperikoon ja aluerajauksen mukaan. Mikäli tuotteen on oltava tietyssä mittakaavassa, määräytyvät fyysinen koko ja aluerajaus sen mukaan.


Valmistaminen

Karttapohjan aineisto tallennetaan ajantasaisesta työtietokannastamme pdf-formaattiin, ja jatkokäsitellään Adobe Illustrator CC ‑ohjelmalla. Teemme mielellämme asiakkaan julkaisua varten valmiin kartan, sen sijaan, että toimittaisimme pelkän pohja-aineiston.

Meiltä on mahdollista tilata myös täysin painovalmiita julkaisuja. Taitto-ohjelmana käytös­sämme on Adobe InDesign CC.

Paperitulosteen lisäksi saatavilla on ai-, eps-, pdf-, png-, jpg-, gif- ja tiff-tiedostomuodot, joista kolme ensin mainittua on vektoriaineistoa, ja kolme viimeistä vaihtoehtoa rasterikuvia.


Toimitustavat


Kartta- ja paikkatuotehinnasto (pdf)


Esimerkkejä erikoiskartoista

Yhteystietomme

Postiosoite
Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Paikkatieto
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu
Tekniikantie 15, 2. krs
Puh. 09 816 25500

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi©espoo.fi

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846