Erikoiskartat

Teemme tilauksesta asiakkaan toiveiden mukaisia erikoiskarttoja.

Karttapohjat

Erikoiskarttojen pohjana käytämme joko opaskartta- tai kantakartta-aineistoa. Kantakartta sopii lähinnä pienten alueiden pohjaksi yksityiskohtaisen ja sijaintitarkan kuvaustapansa vuoksi.

Kartalta voidaan karsia pois käytön kannalta turhia viiva- ja symbolilajeja, niin että jäljelle jäävät vain käytön kannalta tarpeelliset kohteet.

Mittakaavan voi määritellä vapaasti esimerkiksi lopputuotteen halutun paperikoon ja aluerajauksen mukaan. Mikäli tuotteen on oltava tietyssä mittakaavassa, määräytyvät fyysinen koko ja aluerajaus sen mukaan.


Valmistaminen

Karttapohjan aineisto tallennetaan ajantasaisesta työtietokannastamme pdf-formaattiin, ja jatkokäsitellään Adobe Illustrator CC -ohjelmalla. Teemme mielellämme asiakkaan julkaisua varten valmiin kartan sen sijaan, että toimittaisimme pelkän pohja-aineiston.

Meiltä on mahdollista tilata myös täysin painovalmiita julkaisuja. Taitto-ohjelmana käytössämme on Adobe InDesign CC.

Paperitulosteen lisäksi aineisto on saatavilla vektorimuotoisena ai-, eps- tai pdf-tiedostona sekä rasterimuotoisena png-, jpg-, gif- tai tiff-tiedostona.


Toimitustavat ja hinnat

Hinnasto: Kartta- ja paikkatuotehinnasto (pdf-tiedosto)


Esimerkkejä toimittamistamme erikoiskartoista

Latukartta, yksityiskohta
Kuvassa on yksityiskohta latukartasta. Pohjakarttana on teemaan sopien pääosin valkoiseksi väritetty opaskartta ja itse teema kuvattu viivoina, numeroina ja symboleina.

Opastaulu, yksityiskohta
Kuvassa on yksityiskohta luonnolliseen ympäristöön sijoitettavasta kaupunginosan opastaulusta. Karttapohjana on värillinen, karsittu opaskartta nimistöineen ja symboleineen. Teema on esitetty numeroiduin ympyröin, joiden selite sijaitsee kartan ulkopuolella, eikä näy tässä kuvassa.

Opastuskartta, yksityiskohta
Kuvassa on yksityiskohta asiakkaiden opastamiseen tarkoitetusta opastuskartasta. Pohjakarttana on väritetty kantakartta, jonka rakennuksissa on tekstein esitetty kaupungin virastojen sijainnit alueella.

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)espoo.fi