Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kanta­kartan) myynti internetin kautta on alkanut.

Osoitteesta arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kar­talla. Palvelu toimii suomalais­ten verkkopankkien tunnuk­silla.

3D-suunnittelun pohja-aineisto (kantakartta)

Kaupungin nykytilamallissa (kantakartta) on esitettynä kaikki suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit, mm. kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesistöt sekä korkeustiedot.

3D-suunnittelun pohja-aineisto on saatavissa avoimena datana WFS-rajapinnan kautta. Lisätietoja Espoon 3D-kaupunkimallista löytyy osoitteesta kartat.espoo.fi/3d.

Kantakartta 2D-näkymässä:
Kantakartta

Ylläoleva alue 3D-näkymässä, rakennukset ilman teksturointia:
3D-malli

Sama 3D-näkymä rakennukset teksturoituina:
3D-malli

Nykytilamalli on peruspaikkatietoaineisto, jossa oleviin geometrisiin kohteisiin kytkeytyy rekisteritietoa. Esimerkiksi rakennuksella on paitsi sokkeli, myös tieto katto­rakenteista ja rakennusmateriaalista, valmistumisajankohdasta, lämmitystavasta ynnä muista ominaisuuksista.

Suunnittelun pohja-aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Uudet rakennukset, kiinteistöjaon muutokset ja ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut kadut tulevat aineistoon nopeasti. Muita kohteita päivitetään täydennyskartoitusten yhteydessä. Vuosittain 3000 hehtaaria kaupunkia kartoitus­ilmakuvataan ja stereokartoitetaan.

Kantakartta-aineisto on saatavissa mittakaavoissa 1:2000 ja 1:4000 koko kaupungin alueelta, sekä 1:500–1:1000 koko asemakaavoitetulta alueelta. Vektorimuotoisena aineisto on saatavissa koko kaupungin alueelta. Tiedostomuodot: XCity-, Kunta- ja CityGML, skp-, dxf-, dgn-, dwg- tai MapInfo-formaatti, sekä WMS- ja WFS-rajapintapalvelut.

Kantakartta toimii ajantasa-asemakaavan pohjakarttana, ja sitä käytetään myös erikois­karttojen valmistukseen.


Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kantakartan) myynti internetin kautta on alkanut. Osoitteesta arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kartalla. Palvelu toimii suomalaisten verkkopankkien tunnuksilla.

Samasta kauppapaikasta löytyvät pohjatutkimus- ja maaperätiedot ja rakennuspiirustukset.

Nettipalvelu on helppokäyttöinen, mutta tarvittaessa saat opastusta ja apua meiltä.

Yhteystietomme

Postiosoite
Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Paikkatieto
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu
Tekniikantie 15, 2. krs
Puh. 09 816 25500

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi©espoo.fi

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846