3D-suunnittelun pohja-aineisto (kantakartta)

Kaupungin nykytilamallissa (kantakartta) on esitettynä kaikki suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit, mm. kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesistöt sekä korkeustiedot.

3D-suunnittelun pohja-aineisto on saatavissa avoimena datana WFS-rajapinnan kautta. Lisätietoja Espoon 3D-kaupunkimallista löytyy osoitteesta https://kartat.espoo.fi/3d.

Kantakartta 2D-näkymässä, yksityiskohta:
Yksityiskohta värillisestä, kaksiulotteisesta kantakartasta.

Ylläoleva alue 3D-näkymässä, rakennukset ilman teksturointia:
Sivulla ylempänä olevan kartan alue värillisenä kolmiulotteisena kuvana, jossa esitetään rakennukset ilman teksturointia, katualueet ja katuvalopylväät.

Sama 3D-näkymä rakennukset teksturoituina:
Sama näkymä kuin sivulla tätä ylempänä olevassa kuvassa, mutta rakennukset ovat tässä teksturoituina ja katuvalopylväät puuttuvat.

Nykytilamalli on peruspaikkatietoaineisto, jossa oleviin geometrisiin kohteisiin kytkeytyy rekisteritietoa. Esimerkiksi rakennuksella on paitsi sokkeli, myös tieto kattorakenteista ja rakennusmateriaalista, valmistumisajankohdasta, lämmitystavasta ynnä muista ominaisuuksista.

Suunnittelun pohja-aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Uudet rakennukset, kiinteistöjaon muutokset ja ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut kadut tulevat aineistoon nopeasti. Muita kohteita päivitetään täydennyskartoitusten yhteydessä. Vuosittain 3000 hehtaaria kaupunkia kartoitusilmakuvataan ja stereokartoitetaan.

Kantakartta-aineisto on saatavissa koko kaupungin alueelta. Vektorimuotoisena aineisto on saatavissa ainakin seuraavissa tiedostomuodoissa: XCity-, Kunta- ja CityGML, skp-, dxf-, dgn-, dwg- tai MapInfo-formaatti, sekä WMS- ja WFS-rajapintapalvelut.

Kantakartta toimii asemakaavan pohjakarttana, ja sitä käytetään myös erikoiskarttojen valmistukseen.


Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kantakartan) voi ostaa internetin kautta. Osoitteesta https://arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kartalla. Palvelu toimii suomalaisten verkkopankkien tunnuksilla.

Samasta kauppapaikasta löytyvät pohjatutkimus- ja maaperätiedot ja rakennuspiirustukset.

Nettipalvelu on helppokäyttöinen, mutta tarvittaessa saat opastusta ja apua meiltä.

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)espoo.fi