Laserkeilausaineisto

Espoon alue laserkeilattiin vuonna 2017.

Laserkeilausaineistosta yleisimmin käytetty muoto on maanpintaa kuvaava malli. Myös muuta luokiteltua pistepilviaineistoa on saatavissa. Aineisto on saatavissa gt-, las- ja dwg-formaateissa.

Aineisto on myös jaettuna tiedostoihin pääkaupunkiseudun ETRS_GK25-lehtijaon mukaan.

Pistepilviaineistoa viistokuvien mukaan värjättynä:
Viistokuvien mukaan värjätystä pistepilviaineistosta otettu kuva, jossa näkyy maanpinnan kohteita, mm. rakennuksia, katuja ja metsää viistosti ilmasta kuvattuna. Kuva muodostuu pisteistä, joita on niin tiheässä, että kuva näyttää lähes valokuvalta.

Sama pistepilviaineisto kuin yllä, tässä kohteiden mukaan luokiteltuna:
Sama alue kuin sivulla ylempänä olevassa kuvassa, mutta pistepilviaineisto on värjätty kohteiden mukaan, eli katualueiden pisteet ovat ruskeita, rakennusten katot harmaita, puut vihreitä jne.

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)espoo.fi