Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kanta­kartan) myynti internetin kautta on alkanut.

Osoitteesta arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kar­talla. Palvelu toimii suomalais­ten verkkopankkien tunnuk­silla.

Laserkeilausaineisto

Espoon alue laserkeilattiin vuonna 2017.

Laserkeilausaineistosta yleisimmin käytetty muoto on maanpintaa kuvaava malli. Myös muuta luokiteltua pistepilviaineistoa on saatavissa. Aineisto on saatavissa gt-, las- ja dwg-formaateissa.

Aineisto on myös jaettuna tiedostoihin pääkaupunkiseudun ETRS_GK25-lehtijaon mukaan.

Pistepilviaineistoa viistokuvien mukaan värjättynä:
Värjättyä pistepilviaineistoa

Sama pistepilviaineisto kuin yllä, tässä kohteiden mukaan luokiteltuna:
Luokiteltua pistepilviaineistoa

Yhteystietomme

Postiosoite
Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Paikkatieto
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu
Tekniikantie 15, 2. krs
Puh. 09 816 25500

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi©espoo.fi

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846