Opaskartta

Opaskartassa on yksityiskohtia karsittu ja yleistetty painottaen katuverkon, nimistön ja osoitteiden merkitystä. Kartta käsittää myös Kauniaisten alueen.

Yksityiskohta värillisestä opaskartasta.

Aineisto on saatavissa vektori- tai rasterimuodossa. Ajantasallapito on jatkuvaa. Opaskartta-aineistoa käytetään myös erikoiskarttojen valmistukseen.

Opaskartasta on saatavissa seinäkartaksi sopiva tuloste.

Kartta on myös katsottavissa sivulla https://kartat.espoo.fi

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)espoo.fi