Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kanta­kartan) myynti internetin kautta on alkanut.

Osoitteesta arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kar­talla. Palvelu toimii suomalais­ten verkkopankkien tunnuk­silla.

Virasto- ja osoitekartta

Virastokartta on sijaintitarkka maastokartta, jossa kantakartan tietosisältöä on pelkistetty.

Osoitekartan tietosisältö on suppeampi kuin virastokartan.

Virastokartta:
Virastokartta

Osoitekartta:
Osoitekartta

Virastokartta sisältää kaupungin maanomistuksen ja puistojen alueet, sekä suunniteltuja kaavanmukaisia alueita. Aineisto toimii parhaiten katselumittakaavoissa 1:4000–1:5000.

Virastokartta on saanut nimensä siitä, että se on alun perin tehty virkamiesten käyttöön asiakaspalvelutilanteissa. Nykyään kartta on katseltavissa kaupungin intranetissa, ja sen kevennetty versio osoitekartta myös internetin karttapalvelussa kartat.espoo.fi ‑sivulla.

Yhteystietomme

Postiosoite
Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Paikkatieto
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu
Tekniikantie 15, 2. krs
Puh. 09 816 25500

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi©espoo.fi

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus©espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846