Virasto- ja osoitekartta

Virastokartta on sijaintitarkka maastokartta, jossa kantakartan tietosisältöä on pelkistetty. Osoitekartan tietosisältö on suppeampi kuin virastokartan.

Virastokartta, yksityiskohta:
Yksityiskohta värillisestä virastokartasta.

Osoitekartta, yksityiskohta:
Yksityiskohta värillisestä osoitekartasta.

Virastokartta sisältää kaupungin maanomistuksen ja puistojen alueet, sekä suunniteltuja kaavanmukaisia alueita. Aineisto toimii parhaiten katselumittakaavoissa 1:4000–1:5000.

Virastokartta on saanut nimensä siitä, että se on alun perin tehty virkamiesten käyttöön asiakaspalvelutilanteissa. Nykyään kartta on katseltavissa kaupungin intranetissä, ja sen kevennetty versio osoitekartta myös internetin karttapalvelussa sivulla https://kartat.espoo.fi.

Aineistotilaukset

Paperikopiot:
Kaupunkimittauksen
asiakaspalvelu

puh. 09 816 25500
kaupunkimittaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
kartankäyttöluvat:
Juha Hermunen
puh. 043 825 4843
karttatilaus@espoo.fi

Numeeriset aineistot,
pohjakartat:
Anne Hiipakka
puh. 043 825 7085

Erikoiskartat ja tilaustyöt:
Anne Kiijärvi
puh. 043 825 4846

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)espoo.fi