Esittely

Paikkatieto-yksikkö pitää yllä Espoon peruspaikkatietoaineistoja.

Tuotamme hyviä ja ajantasaisia karttoja, mallikelpoista paikkatietoa ja laadukkaita valmiita tuotteita. Paikkatietoaineisto sisältää myös ominaisuustietoa. Ominaisuustiedot tulevat kaupungin yksiköiden ylläpitämistä viranomaisrekistereistä.

Teemme yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja muiden alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Kaikki kartat ovat digitaalisia ja 3D-mallit ovat arkipäivää.

Olemme kehittäneet Espoon 3D-kaupunkimallin tuotantoa ja jakelua aktiivisesti, suunnattuna mahdollisimman suurelle käyttäjäkunnalle. Toteutuksemme voitti vuoden 2018 Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun (linkki uutiseen), ja sai kunniamaininnan kansainvälisessä Quality Innovation Awards -kilpailussa.


Tuotamme kantakarttaa, yhdistelmäjohtokarttaa, opaskarttaa, virastokarttaa, ajantasakaavaa ja erikoiskarttoja. Toimitamme asiakkaillemme kaavan pohjakartta-aineistoa sekä myymme ja jakelemme muita paikkatietoja ja tulosteita. Osaa aineistoista tuotamme yhdessä muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

Tuotteemme vastaavat asiakkaan tarpeita ja täyttävät laista ja asetuksista seuraavat laatuvaatimukset. Tuotteille on ulkoisia ja kaupungin sisäisiä asiakkaita, ja niille on selkeä tarve. Niiden sisältöä ja hyväksikäyttöä kehitetään yhdessä yhteistoimintatahojen kanssa. Uusia asiakastarpeita otetaan huomioon ja toteutetaan tärkeysjärjestys huomioiden. Ympäröivä tekninen kehitys otetaan huomioon, kun tarkastellaan tuotanto- ja toimintatapojen tehokkuutta ja kehitystarvetta.

Paikkatiedossa työskentelee osaavia ihmisiä.

Toimitukset asiakkaille tapahtuvat sovitussa aikataulussa.

Teemme saumatonta yhteistyötä kaupunkimittauksen kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen sekä muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa Espoossa, seudullisesti ja valtakunnallisesti. Osallistumme 3D-mallien kehittämiseen. Aineistomme on seudullisesti yhteensopivaa EUREF-koordinaattijärjestelmän ja yhtenäisen N2000-korkeusjärjestelmän ansiosta.

Tuemme sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa. Ulkopuolisten käyttäjien sovelluksia varten julkaisemme aineistojamme standardien vektori- ja rasterirajapintojen kautta (WFS- ja WMS-rajapinnat).

Yhteystietomme

Postiosoite
Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Paikkatieto
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu
Tekniikantie 15, 2. krs
Puh. 09 816 25500

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi(at)espoo.fi