Osta kartta verkosta

Kaavan pohjakartan (kanta­kartan) myynti internetin kautta on alkanut.

Osoitteesta arska.espoo.fi voit ostaa kantakartan dwg-, tif- ja pdf- muodoissa, osoitettuasi haluamasi aluerajauksen kar­talla. Palvelu toimii suomalais­ten verkkopankkien tunnuk­silla.

Paikkatieto

Paikkatieto pitää yllä Espoon peruspaikkatietoaineistoja.

Tuotamme hyviä ja ajantasaisia karttoja, mallikelpoista paikkatietoa ja laadukkaita valmiita tuotteita. Paikkatietoaineisto sisältää myös ominaisuustietoa. Ominaisuustiedot tulevat oikeellisina kaupungin yksiköiden ylläpitämistä viranomaisrekistereistä.

Teemme yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja muiden alueellisten ja valta­kunnallisten toimijoiden kanssa. Kaikki kartat ovat digitaalisia ja 3D-mallit ovat arkipäivää.

Olemme kehittäneet Espoon 3D-kaupunkimallia aktiivisesti, suunnattuna mahdollisimman suurelle käyttäjäkunnalle. Toteutuksemme voitti vuoden 2018 Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun, ja sai kunniamaininnan kansainvälisessä Quality Innovation Awards -kilpailussa.


Keskeiset prosessimme ovat kantakartan, yhdistelmäjohtokartan, opaskartan, virastokartan, ajantasakaavan ja erikoiskarttojen tuottaminen, kaavan pohjakartan toimittaminen sekä paikkatietojen ja tulosteiden myynti ja jakelu. Osassa prosesseja on mukana muiden vastuu­alueiden toimijoita.

Tuotteemme vastaavat asiakkaan tarpeita ja täyttävät laista ja asetuksista seuraavat laatu­vaatimukset. Tuotteille on ulkoisia ja kaupungin sisäisiä asiakkaita, ja niille on selkeä tarve. Niiden sisältöä ja hyväksikäyttöä kehitetään yhdessä yhteistoimintatahojen kanssa. Uusia asiakastarpeita otetaan huomioon ja toteutetaan priorisoiden. Ympäröivä tekninen kehitys otetaan huomioon, kun tarkastetaan tuotanto- ja toimintatapojen tehokkuutta ja kehitys­tarvetta.

Paikkatiedossa työskentelee osaavia ihmisiä.

Toimitukset asiakkaille tapahtuvat sovitussa aikataulussa.

Teemme saumatonta yhteistyötä kaupunkimittauksen kiinteistönmuodostuksen ja maasto­mittauksen sekä muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa Espoossa, seudullisesti ja valtakunnallisesti. Kaupungin sisällä osallistumme 3D-mallien kehittämiseen. Aineistomme on seudullisesti yhteensopivaa EUREF-koordinaattijärjestelmän ja yhtenäisen N2000‑kor­keusjärjestelmän ansiosta.

Tuemme sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa. Ulkopuolisten käyttäjien sovel­luksia varten julkaisemme aineistojamme standardien vektori- ja rasterirajapintojen kautta (WFS- ja WMS-rajapinnat).

Yhteystietomme

Postiosoite
Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Paikkatieto
PL 41
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu
Tekniikantie 15, 2. krs
Puh. 09 816 25500

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi©espoo.fi