Espoon rajapintapalveluiden avoimet aineistot

WMS-aineistot WFS-aineistot CityGML-aineistot Lisätiedot ja lisenssi

WMS-aineistot

https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx?request=GetCapabilities
Aineisto Päivitystiheys Kuvaus
Ajantasa-asemakaava, musta Viikko Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Kartta on mustavalkoinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000.
Ajantasa-asemakaava, värillinen Viikko Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000.
Maankäyttökartta Viikko Maankäyttökartta kuvaa suunnitellun, voimassa olevien asemakaavojen mukaisen maankäytön. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000.
Kaupungin maanomistus Viikko Espoon kaupungin omistamat kiinteistöt ja kiinteistöt joiden hallinta on luovutettu tai vuokrattu sisäisesti.
KantakartanMaastotiedot Viikko
Karsittu kantakartta, harmaa Viikko
Karttayhdistelmä Viikko Aineistoyhdistelmä jossa tarkimalla tasolla kuvataan Espoon Kantakartta kokonaisuudessaan. Muita aineistoja ovat Osoitekartta ja Opaskartta.
Kartta 1958 Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000. Kartta on laadittu vuoden 1956 ilmakuvien perusteella.
Krysp: Kiinteistotiedot Viikko Espoon kiinteistöjaotus
Krysp: Liikenne Viikko
Krysp: Liikenneverkko Viikko Espoon keskilinja-aineisto
Krysp: Osoite Viikko
Krysp: Rakennukset Viikko Sijaintitarkat rakennukset. Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukainen alue on täytetty harmaalla värillä. Lisäksi näkyvät rakennuksen ulokkeet. Suositeltava mittakaava on 1:1000- 1:10000.
Krysp: Tonttijako Viikko
Krysp: Vesistöt Viikko Sijaintitarkat vesistöt vaalean sinisinä alueina. Mukana leveät purot ja ojat. Laiturirakenteet näkyvät. Suositeltava mittakaava on 1:1000-1:10000.
Opaskartta Viikko Opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan melko yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan ihmiskatsoja tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava 1:20000. Opaskartassa on yksityiskohtia karsittu painottaen katuverkon, nimistön, ja osoitteiden merkitystä. Kartalla kuvattu kadun leveys ei vastaa kadun leveyttä maastossa. Kartta käsittää myös Kauniaisten alueen. Rajapinnassa on värillinen opaskartta.
Opaskartta 1976 Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000.
Opaskartta 1973 Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000.
Ortokartta 2001 Kesä 2001 Ortoilmakuva kesältä 2001, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu
Ortokartta 2005 Kesä 2005 Ortoilmakuva kesältä 2005, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu
Ortokartta 2007 Kesä 2007 Ortoilmakuva kesältä 2007, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu
Ortokartta 2009 Kesä 2009 Ortoilmakuva kesältä 2009, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu
Ortokartta 2011 Kesä 2011 Ortoilmakuva kesältä 2011, 20cm pikselikoko, digikuvaus
Ortokartta 2013 Kesä 2013 Ortoilmakuva kesältä 2013, 20cm pikselikoko, digikuvaus
Ortokartta 2015 Kesä 2015 Ortoilmakuva kesältä 2015, 20cm pikselikoko, digikuvaus
Ortokartta 2017 Kesä 2017 Ortoilmakuva kesältä 2017. Kuvausajankohta 4.6. ja 28.6.-29.6.2017. 20cm pikselikoko, digikuvaus
Ortokartta Kesä 2019 Ortoilmakuva kesältä 2019. Kuvausajankohta 31.7.-26.8.2019. 20cm pikselikoko, digikuvaus
HSY-alueen ortokartta 2019 Kesä 2019 HSY-alueen ortokartta (Pääkaupunkiseutu, Kirkkonummi, Kerava). Kuvausajankohta 31.7.-26.8.2019. Maastoresoluutio 0.20 metriä.
Osoitekartta Viikko Osoitekartta on sijaintitarkka maastokartta. Siinä näkyvät osoitteet, kiinteistörajat, rakennukset, vedet ja suurimmat maastonmuodot. Se on sisällöltään kaavan pohjakarttaa karsitumpi, ja soveltuu hyvin pohjakartaksi moniin käyttötarkoituksiin. Sen suositeltava mittakaava on 1:4000- 1:5000.
Osoitekarttapohja Viikko Osoitekarttapohja on sijaintitarkka maastokartta ilman kiinteistörajoja. Siinä näkyvät osoitteet, rakennukset, vedet ja suurimmat maastonmuodot. Se on sisällöltään kaavan pohjakarttaa karsitumpi, ja soveltuu hyvin pohjakartaksi moniin käyttötarkoituksiin. Sen suositeltava mittakaava on 1:4000- 1:5000.
Osoitekarttayhdistelmä Viikko Osoitekarttayhdistelmä muodostuu osoitekartasta sekä opaskartasta.
PKS-kiinteistökartta Viikko Aineistokattavuus on Espoon alue.


WFS-aineistot

https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?request=GetCapabilities

QGIS 2.18 - 3.x versioilla suositellaan käytettäväksi osoitetta: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?OUTPUTFORMAT=GML2

Aineisto (Simple Feature) Päivitystiheys Kuvaus
GIS:Asemakaavat Viikko Kaavaindeksikartta yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältää linkin kaavamääräysdokumenttiin.
GIS:AuratKartalla 2 tuntia AuratKartalla tasolla kuvataan Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen talvikunnossapitokaluston toimenpiteitä Espoon katuverkolla viimeisen 36h ajalta. Seurattavina toimenpiteinä ovat auraus ja liukkauden torjunta.Kyse ei ole reaaliaikaisesta tilanteesta. Kaluston sijaintitietopisteet ovat sidottu Espoon katuverkkogeometriaan painottaen ajoratoja. Palvelusta ei siten pysty varmuudella tulkitsemaan onko kyseinen toimenpide tehty ajoradalla vai jalkakäytävällä vaan työ on tapahtunut ko. katualueella.
GIS:Geologiset_kohteet Viikko
GIS:InfEquipment Viikko Varustekohteet
GIS:InfPark Viikko Viheralueet
GIS:InfStreet Viikko Katualueet
GIS:InfVegetation Viikko Kasvillisuuskohteet
GIS:Maankayttoalueet Viikko Kaavan käyttötarkoitusalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältää kaavatunnuksen ja käyttötarkoitusmerkinnän.
GIS:Kaavoitushankkeet Viikko Vireillä olevat asemakaavat
GIS:Kaukasianjattiputket Muuttuessa Aluekohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.
GIS:Kaupunginosat Vuosittain Kaupunginosat yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kaupunginosat on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä.
GIS:Keskilinjat Viikko Keskilinja-aineisto
GIS:Korttelit Viikko
GIS:Kotikalliot_alueet Muuttuessa Ulkoiluopastukseen liittyvät alueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Aluerajaukset on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.
GIS:Kotikalliot_luontopolut Muuttuessa Ulkoiluopastukseen liittyvät luontopolut yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Polut on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.
GIS:Kotikalliot_pisteet Muuttuessa Ulkoiluopastukseen liittyvät pistemäiset kohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Pisteet on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.
GIS:Luonnonsuojelualueet Muuttuessa Alueet, joille on perustettu luonnonsuojelulain 10 tai 24 § mukainen luonnonsuojelualue. Yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.
GIS:Luontoselvitysten aluerajaukset Viikko Espoossa tehtyjen luontoselvitysten aluerajauksia. Aineisto on osittain puutteellinen, sillä se ei sisällä rajauksia kaikista luontoselvityksistä.
GIS:Maakunnallisesti_arvokkaat_luontokohteet Viikko
GIS:Maankayttoalueet Viikko
GIS:Muut_sailyttamisen_arvoiset_luontokohteet Viikko
GIS:Opasteviitat Viikko Kevyen liikenteen opasteviitat
GIS:Osoitteet Viikko
GIS:Paikallisesti_arvokkaat_luontokohteet Viikko
GIS:Perinneymparistot Viikko
GIS:Pohjavesialueet Viikko
GIS:Postinumeroalueet Vuosittain Postinumeroalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Espoon postinumeroalueet ovat kiinteistörajatarkkuudella.
GIS:Rakennukset Viikko Sijaintitarkat rakennukset yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.
GIS:Suojellut_luontokohteet_erityisesti_suojeltavat_lajit Viikko
GIS:Tilastoalueet Aineisto sisältää Espoon tilastoalue-, pienalue- ja suuraluejaot.
GIS:Valtakunnallisesti_arvokkaat_luontokohteet Viikko
GIS:Vieraslajikartta Muuttuessa Aluekohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.
Aineisto (CityGML)     Kuvaus  
Espoo CityGML* Aineiston yksityiskohtainen kuvaus löytyy osoitteesta: https://kartat.espoo.fi/3D/


Aineisto (KuntaGML) Päivitystiheys Kuvaus
Maankäyttö:Kantakartta:Erityiskayttooikeusalue Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Hallintoalue Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Espoon kaupunginosat. Geometria: alueet, pisteet.
Maankäyttö:Kantakartta:Havupuu Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Havupuurivi Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Jyrkänne Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Kiintopiste Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Lehtipuu Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Lehtipuurivi Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Liikunta-alue Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Liikenneväylä Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Kasviryhma Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Karttaselite Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Kivi Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Kevyenliikenteenväylä Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Korkeuspiste Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Korkeuskäyrä Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Eritysrakenne Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Maanalainentila Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Metsä Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:MuuMaa-alue Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Muuviiva Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Osoite:Osoite Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Paikannimi Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Polku Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Porttaali Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Pensas Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Pensasaita Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Raide Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Raideliikennerakenne Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Rakenne Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Rakennelma Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Rakennus Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Rumpu Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Silta Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Suojeltavakohde Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Tilastollinenalue Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Espoon alueen kolmiportainen tilastoaluejako: pienalue, tilastoalue ja suuralue KRYSPskeeman mukaisesti. Tilastoalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä.
Maankäyttö:Kantakartta:Toiminnansuunnittelualue Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Varastoalue Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Vesikohde Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin
Maankäyttö:Kantakartta:Vesiliikennealue Viikko Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin

Lisätiedot:

Lue lisää Espoon rajapintapalveluista.

Espoon 3D kaupunkitietomalli https://kartat.espoo.fi/3D

Rajapintojen tekninen kuvaus.

Lisenssi:

Creative Commons -lisenssi