Espoon rajapintapalveluiden avoimet aineistot

FI/EN
WMS-aineistot WFS-aineistot Lisätiedot ja lisenssi
WMS-aineistot  https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx
Aineisto Avauspäivä Ajantasaisuus Kuvaus
Ajantasa-asemakaava, musta 28.11.2016 Viikoittain päivitettävä Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Kartta on mustavalkoinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000.
Ajantasa-asemakaava, värillinen 28.11.2016 Viikoittain päivitettävä Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000.
Maankäyttökartta 26.2.2015 Viikoittain päivitettävä Maankäyttökartta kuvaa suunnitellun, voimassa olevien asemakaavojen mukaisen maankäytön. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000.
Kartta 1958 12.9.2016 - Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000. Kartta on laadittu vuoden 1956 ilmakuvien perusteella.
Krysp Rakennukset 26.2.2015 Viikoittain päivitettävä Sijaintitarkat rakennukset. Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukainen alue on täytetty harmaalla värillä. Lisäksi näkyvät rakennuksen ulokkeet. Suositeltava mittakaava on 1:1000- 1:10000.
Krysp Vesistöt 26.2.2015 Viikoittain päivitettävä Sijaintitarkat vesistöt vaalean sinisinä alueina. Mukana leveät purot ja ojat. Laiturirakenteet näkyvät. Suositeltava mittakaava on 1:1000-1:10000.
Opaskartta 2010 Viikoittain päivitettävä Opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan melko yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan ihmiskatsoja tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava 1:20000. Opaskartassa on yksityiskohtia karsittu painottaen katuverkon, nimistön, ja osoitteiden merkitystä. Kartalla kuvattu kadun leveys ei vastaa kadun leveyttä maastossa. Kartta käsittää myös Kauniaisten alueen. Rajapinnassa on värillinen opaskartta.
Opaskartta 1976 12.9.2016 - Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000.
Opaskartta 1973 12.9.2016 - Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000.
Ortokartta 2005 26.2.2015 Kesä 2005 Ortoilmakuva kesältä 2005, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu
Ortokartta 2007 26.2.2015 Kesä 2007 Ortoilmakuva kesältä 2007, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu
Ortokartta 2009 26.2.2015 Kesä 2009 Ortoilmakuva kesältä 2009, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu
Ortokartta 2011 26.2.2015 Kesä 2011 Ortoilmakuva kesältä 2011, 20cm pikselikoko, digikuvaus
Ortokartta 2013 27.2.2015 Kesä 2013 Ortoilmakuva kesältä 2013, 20cm pikselikoko, digikuvaus
Ortokartta 2015 14.3.2016 Kesä 2015 Ortoilmakuva kesältä 2015, 20cm pikselikoko, digikuvaus
Ortokartta 31.10.2017 Kesä 2017 Ortoilmakuva kesältä 2017, 20cm pikselikoko, digikuvaus
Osoitekartta 23.1.2017 Viikoittain päivitettävä Osoitekartta on sijaintitarkka maastokartta. Siinä näkyvät osoitteet, kiinteistörajat, rakennukset, vedet ja suurimmat maastonmuodot. Se on sisällöltään kaavan pohjakarttaa karsitumpi, ja soveltuu hyvin pohjakartaksi moniin käyttötarkoituksiin. Sen suositeltava mittakaava on 1:4000- 1:5000.
Osoitekarttapohja 27.2.2015 Viikoittain päivitettävä Osoitekarttapohja on sijaintitarkka maastokartta ilman kiinteistörajoja. Siinä näkyvät osoitteet, rakennukset, vedet ja suurimmat maastonmuodot. Se on sisällöltään kaavan pohjakarttaa karsitumpi, ja soveltuu hyvin pohjakartaksi moniin käyttötarkoituksiin. Sen suositeltava mittakaava on 1:4000- 1:5000.
Osoitekarttayhdistelmä 23.1.2017 Viikoittain päivitettävä Osoitekarttayhdistelmä muodostuu osoitekartasta sekä opaskartasta.
PKS-kiinteistökartta 16.4.2018 Viikoittain päivitettävä Aineistokattavuus on Espoon alue.


WFS-aineistot  https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx

QGIS 2.18 - 3.x versioilla suositellaan käytettäväksi osoitetta: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?OUTPUTFORMAT=GML2

Aineisto Avauspäivä Ajantasaisuus Kuvaus
GIS:Asemakaavat 7.12.2015 Viikoittain päivitettävä Kaavaindeksikartta yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältää linkin kaavamääräysdokumenttiin.
GIS:Geologiset_kohteet 1.3.2018 Viikoittain päivitettävä
GIS:InfEquipment 12.1.2017 Viikoittain päivitettävä Varustekohteet
GIS:InfPark 12.1.2017 Viikoittain päivitettävä Viheralueet
GIS:InfStreet 12.1.2017 Viikoittain päivitettävä Katualueet
GIS:InfVegetation 12.1.2017 Viikoittain päivitettävä Kasvillisuuskohteet
GIS:Maankayttoalueet 18.11.2016 Viikoittain päivitettävä Kaavan käyttötarkoitusalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältää kaavatunnuksen ja käyttötarkoitusmerkinnän.
GIS:Kaukasianjattiputket 5.6.2018 Muuttuessa päivitettävä Aluekohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.
GIS:Kaupunginosat 2013 Vuosittain päivitettävä Kaupunginosat yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kaupunginosat on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä.
GIS:Keskilinjat 19.4.2016 Viikoittain päivitettävä Keskilinja-aineisto
GIS:Korttelit 17.5.2017 Viikoittain päivitettävä
GIS:Kotikalliot_alueet 2013 Muuttuessa päivitettävä Ulkoiluopastukseen liittyvät alueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Aluerajaukset on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.
GIS:Kotikalliot_luontopolut 2013 Muuttuessa päivitettävä Ulkoiluopastukseen liittyvät luontopolut yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Polut on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.
GIS:Kotikalliot_pisteet 10.11.2015 Muuttuessa päivitettävä Ulkoiluopastukseen liittyvät pistemäiset kohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Pisteet on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.
GIS:Luonnonsuojelualueet 5.6.2018 Muuttuessa päivitettävä Alueet, joille on perustettu luonnonsuojelulain 10 tai 24 § mukainen luonnonsuojelualue. Yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.
GIS:Maakunnallisesti_arvokkaat_luontokohteet 1.3.2018 Viikoittain päivitettävä
GIS:Maankayttoalueet 1.3.2018 Viikoittain päivitettävä
GIS:Muut_sailyttamisen_arvoiset_luontokohteet 1.3.2018 Viikoittain päivitettävä
GIS:Opasteviitat 12.04.2016 Viikoittain päivitettävä Kevyen liikenteen opasteviitat
GIS:Osoitteet 24.11.2016 Viikoittain päivitettävä
GIS:Paikallisesti_arvokkaat_luontokohteet 1.3.2018 Viikoittain päivitettävä
GIS:Perinneymparistot 1.3.2018 Viikoittain päivitettävä
GIS:Pohjavesialueet 1.3.2018 Viikoittain päivitettävä
GIS:Postinumeroalueet 2014 Vuosittain päivitettävä Postinumeroalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Espoon postinumeroalueet ovat kiinteistörajatarkkuudella.
GIS:Rakennukset 2.12.2015 Viikoittain päivitettävä Sijaintitarkat rakennukset yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.
GIS:Tilastoalueet 2.7.2018 Aineisto sisältää Espoon tilastoalue-, pienalue- ja suuraluejaot.
GIS:Valtakunnallisesti_arvokkaat_luontokohteet 1.3.2018 Viikoittain päivitettävä
GIS:Vieraslajikartta 5.6.2018 Muuttuessa päivitettävä Aluekohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla.
Maankäyttö:Kantakartta:Hallintoalue 7.2.2017 Viikoittain päivitettävä Espoon kaupunginosat. Geometria: alueet, pisteet.
Maankäyttö:Kantakartta:Tilastollinenalue 2012 Viikoittain päivitettävä Espoon alueen kolmiportainen tilastoaluejako: pienalue, tilastoalue ja suuralue KRYSPskeeman mukaisesti. Tilastoalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä.
Lisätiedot:

Lue lisää Espoon rajapintapalveluista.

Rajapintojen tekninen kuvaus.

Lisenssi:

Creative Commons -lisenssi