Espoon älykäs ja ajantasainen 3D kaupunkimalli avoimena datana vapaasti käytettävissä WFS-rajapinnan kautta.3D kaupunkimalli on katseltavissa myös Espoon karttapalvelussa.

Espoon 3D kaupunkimalli

Espoon älykäs, rikas, visuaalinen ja ajantasainen kaupunkitietomalli tuotetaan kaupunkirakentamisen, -suunnittelun ja -visualisoinnin tarpeisiin.


Kaupunkitietomalli toimii suunnittelun lähtötietomallina mahdollistaen tehokkaamman ja nykytilan paremmin huomioon ottavan suunnittelun ja päätöksenteon.


Tiedoiltaan rikas ja monipuolinen kaupunkitietomalli mahdollistaa monipuoliset analyysit kaupunkirakenteesta ja infrastruktuurista.


Rajapintapalvelussa jaettu avoin ja ajantasainen kaupunkimalli on kaikkien hyödynnettävissä uusien innovaatioiden ja ratkaisuiden mahdollistajana.


Ominaisuudet

Ajantasainen

Kaupunkitietomallin ylläpito perustuu tehokkaisiin ja hallittuihin teknisen sektorin prosesseihin joiden avulla päätöksenteon, suunnittelun ja rakentamisen tuottama ja tarvitsema tieto hallitaan osana kaupunkitietomallia.

Kattava ja rikas

Kaupunkimalli kattaa kaikki kaupunkirakenteen pääelementit maankäytöstä maanpäälliseen ja maanalaiseen infrastruktuuriin. Ylläpito- ja päätöksentekoprosessien tiivis yhteys mahdollistaa tiedoiltaan monipuolisen ja laajan kaupunkimallin.

Standardoitu

Kaupunkimalli jaetaan avoimen CityGML 2.0 3D kaupunkimallistandardin mukaisessa muodossa ja on täten helposti hyödynnettävissä ja käyttöönotettavissa.

Avoin

Rajapintapalvelussa avoimena jaettu ajantasainen kaupunkimalli on kaikkien hyödynnettävissä uusien innovaatioiden ja ratkaisuiden mahdollistajana.